Lewenborg Doet

Lewenborg Doet is een wijkproject, speciaal bedoeld voor de wijkbewoners die geen eigen vervoer hebben en/of een laag inkomen. Ze biedt ondersteuning bij het ophalen van grofvuil, daar waar bewoners daartoe weinig mogelijkheden hebben.

Custom content | Design & ontwikkeling | Branding

www.lewenborgdoet.nl